Hvorfor personlig coaching?

Udgangspunktet for at søge personlig coaching er, at du har et område i sit liv, du gerne vil ændre på. Man har et ønske om at mobilisere ressourcer og arbejde mod et personligt mål. 

I coachingen skal vi bearbejde målet, så du får sat dig det rigtige mål. Vi skal undersøge, hvad der kan inspirere dig og motivere dig yderligere i arbejdet mod dit mål.

Måske har du allerede selv forsøgt på at ændre på den nuværende situation. I coachingen skal vi undersøge, hvad der fastholder dig i den nuværende situation? Vi skal afdække, om der er underliggende personlige overbevisninger og handlingsmønstre der spænder ben for dig. Er det tilfældet, skal vi undersøge, om du kan indarbejde nye strategier i forhold til dette.

En personlig coach hjælper dig med at mobilisere ressourcer og følger op som et led i processen mod dit personlige mål.